Blog

Blog

Zorgboerderij en Atelier Inner-Art

Gera Hoogendoorn

Ster van Bethlehem

Blog Inner-ArtPosted by Gera Hoogendoorn Wed, November 26, 2014 21:23:54

Voor velen is de Ster van Bethlehem die de wijzen uit het Oosten de plaats aanwees waar de nieuwe Koning van de Joden geboren zou worden, iets waar je niet omheen kunt. Er wordt niet getwijfeld aan het bestaan van de Ster, of men denkt er verder niet over na en neemt aan dat de Ster destijds aan de hemel stond. Voor anderen is het maar de vraag of deze Ster er werkelijk is geweest. Vaak wordt het verschijnsel beschouwd als een leuke bijkomstigheid van een verhaal als in een sprookje.

Toch is er de astronoom Michael Molnar die begon met een onderzoek, naar aanleiding van een zeldzaam muntje dat hij in handen kreeg. Hij ontdekte bij het zich verdiepen in de geschiedenis van de vindplaats, dat de ram - de opdruk van de munt - symbool stond voor het volk van Judea, het huidige Israël. Zijn belangstelling was gewekt.

Volgens de Bijbel trokken wijzen uit het Oosten (Mesopotamië, het huidige Irak) naar Bethlehem, omdat de ster die hun aandacht trok, hen een weg wees naar een kind dat volgens overlevering in de Bijbel en andere oude geschriften in die tijd geboren zou worden. Dat kind was van belang, want het zou de mensheid tot voorbeeld zijn (de weg wijzen) uit de weg van ellende naar een bestaan in vrede en welvaart. Zo zou het volk uit het juk van de slavernij verlost worden. ( juk is last. Slavernij was het leven in onwetendheid en liefdeloosheid, wat allerlei ellende tot gevolg had). Dat kind moest dan wel aanbeden worden. Velen begrepen niet dat met aanbidden 'volgen' werd bedoeld. Zou de mensheid dit Kind nadoen (volgen), dan zou er vrede komen. Daarom werd het kind, dat Jezus van Nazareth, de Koning der Joden, de Verlosser genoemd.

Molnar ontdekte dat de wijzen astrologen waren. Zij bestudeerden niet alleen sterren, maar zij keken ook naar de sterrenbeelden, naar de beweging van planeten. Met de kennis uit de geschriften kwamen zij tot de conclusie dat rond 6 januari ten tijde van de geboorte van Christus, die ster die de weg zou wijzen, aan het firmament zou staan. De geleerden (' Wijzen uit het Oosten') zagen de reis als een eerbetoon en bevestiging van hun vermoeden. Zij begrepen de veelomvattendheid en reikwijdte van de op handen zijnde geboorte en trokken lang van te voren van huis om op tijd aan te komen op de plaats van geboorte.

Met computersimulaties is precies na te gaan hoe het firmament er rond het jaar nul er toen uitzag. Wat Molnar zag, was dat in het jaar 6 voor Christus, Jupiter in het sterrenbeeld Ram - het symbool van Judea - stond. Jupiter werd destijds beschouwd als een planeet die duidde op de geboorte van vorsten. In de Bijbel is voorzegd, dat uit Judea de Verlosser, de Koning der Joden geboren zou worden.

(Even ter zijde: Wat een misverstand was (en nog steeds is), is dat men dacht dat de Verlossing alleen zou gelden voor de Joden. Dat is nooit zo bedoeld. God is er voor iedereen. Immers. Het ging, gaat nog steeds om de verlossing van geheel Israël, waar Judea ook bij hoorde. Het volk Israël staat voor ieder mens 'die met God is'. Dat betekent dat de Verlosser voor iedere nakomeling van Israël geboren werd en dat dus ieder mens 'die met God is = die de liefde probeert te doen, de kans had om het voorbeeld van Vrede en Liefde te volgen. Ieder mens die dit wil aannemen, hoort dus bij het volk Israël. Het gaat niet om een plaatselijk volk, of ras!

De naam 'Joden' is ontstaan toen ballingen uit Assyrië na lange tijd terugkeerden in Judea. Deze mensen kenden deels nog hun Israëlisch (Hebreeuwse) verleden en zochten naderhand hun roots. Ze waren ondertussen wel afgegroeid van hun riten en geloofsbeginselen. Zijzelf waren in generaties vermengd met cultuur en geloof van de andere, daar wonende volken. De ballingen waren ontwikkeld tijdens het verblijf van een paar honderd jaar en vonden bij terugkomst vaak een weg in Judea als tempelgeleerden en leiders. Deze groep werd met name 'de Joden' genoemd. Veel van deze geleerden die het nog aanwezige volk in Judea onderwezen, herkenden in de geboorte van Jezus Christus niet meer de Verlosser die in de Bijbel aangekondigd werd. Toch stelt men - dus op grond van verkeerde veronderstellingen of gebrek aan kennis - dat de Verlosser, Jezus Christus er is, alleen voor bepaalde mensen.

Veel mensen uit de andere 10 stammen van Israël die door de oorlogen aldaar verstrooid waren, waren ondertussen over het Oosten en Europa verspreid. Zij herkenden wat gemakkelijker Christus als Verlosser, omdat zij al die honderden jaren vertrouwd waren gebleven met de leer van de Bijbel ).

Molnar deed de ontdekking rond 2004. Peter Barthel, sterrenkundige aan de Groningse universiteit nodigde bijbelwetenschappers uit, historici van de astrologie en astronomen. Ze kwamen in gesprek met elkaar en konden niet buiten Molnars bevindingen heen.

De zeldzaamheid van de constellatie moet wel heel bijzonder geweest zijn om een groep astrologen helemaal van Mesopotamië naar Judea te doen afreizen.

De eenmalige astrologische gebeurtenis was een uniek samenspel van maan, Jupiter, Saturnus en de zon. Dat er ook een morgenster opkwam, maakt de constellatie erg complex... Deze was voor het eerst zichtbaar en heeft zich nooit weer herhaald. Zo heeft zich ook nooit weer de geboorte van God in de belichaming van Jezus Christus herhaald.

Jezus Christus wordt trouwens ook wel De Morgenster 'genoemd. De betekenis van deze naam: In de vroege ochtend ( prille bewustwording ) komt een ster ( helder licht van de waarheid ) op (geboren worden) en maakt het duister (allerlei onwetendheid en ellende) licht (gemakkelijker). Door dit licht te volgen ( je er op te richten), zul je de weg in het donker (uit je eigen narigheid) vinden naar vrede toe (het kind vinden). Dat kind ( de ziel van ieder mens) kan dan opgroeien en een wereld van licht ( vrede) scheppen om zich heen.. Dan wordt het morgen (een nieuwe fase van inzicht waar het er om gaat in het leven). Door het licht van die nieuwe dag (nieuw moment van waarheid inzien), is het gemakkelijker om je weg te vinden (overdag / met voldoende inzicht vanuit je hart dat zich richt op de Ster die warmte, licht ( = liefde) verspreidt, verdwaal je minder snel.

De Ster van Bethlehem is niet voor niets daar geplaatst. 'Beth' is huis. Bethlehem betekent 'Huis van God', of te wel huis, plaats, verblijfplaats, woonplaats van de Liefde, die de enige waarheid is en die als enige het goede dat vrede en welvaart brengt, kan scheppen. Waar deze kracht verblijft (woont), is er bescherming en vrede. Daarom wordt ook in Bethlehem het Kind geboren.

Het kind wordt ook 'het Lam Gods' genoemd. 'Lam' betekent: de onschuld (zo onschuldig als een lam) van wie leeft in zuivere liefde (God) . Met God wordt aangegeven, de Bron van zuivere Liefde, die alle onschuld in zich heeft. De Ster van Bethlehem stond niet voor niets in het sterrenbeeld Ram....

Kepler, Duitse sterrenkundige en astroloog (1571) kwam door middel van dezelfde constellatie uit op de correctie van het geboortejaar van Jezus. Ook de astronomiegeschiedkundige Owen Gingerich (Amerika) rekende uit dat de geboorte van Jezus niet in het jaar 0 heeft plaatsgevonden, maar 5-6 jaar eerder.

Dat Jezus 6 jaar eerder geboren is, is ook te lezen in de boeken van Jakob Lorber (rond 1843), een Oostenrijkse mysticus die de Bijbel heeft uitgelegd vanuit 'de stem van zijn hart waar God tot hem sprak'. Deze man wist niets van sterren en wetenschappelijkheden af. Toch zijn veel zeer belangrijke zaken rond ontstaan van de wereld, wezen van lichaam, ziel, geest, doel van de mensheid, vorming en inhoud van het onmetelijk uitdijende heelal, veel voorspelde ontwikkelingen, geboorte, sterven, het leven daarna, enz., ondertussen waar gebleken en heeft de wetenschap er een schat van aanwijzingen en uitleg bij om onderzoek te doen en... te ontdekken waar zij zoeken moet.

Helaas geloven velen nog steeds bij voorbaat, dat wat er in de Bijbel vermeld staat, onzin is, verzinsels zijn. Toch is het eens goed om kritisch te kijken naar wat er ondertussen al ontdekt is rond veel gegevens. De mens is het verleerd om geestelijk taalgebruik te hanteren. Hij vat vanuit een klinisch verstand woorden die bedoeld zijn om gééstelijke zaken duidelijk te maken, letterlijk op. Hij loopt daarom vast en kan niet meer bij de werkelijke essentie die wordt verteld en bedoeld. Het maakt dat mensen zich verwijderen van geestelijke, innerlijke zaken, die meer en meer op de achtergrond verdwijnen. Ze worden dan tot bijgeloof, wat een mens kan doen verdwalen in een woud van verkeerd begrip en handelen daaruit.

De wetenschap groeit... We komen - wanneer we dit willen - tot het inzicht dat uiteindelijk alles wat materie is, een geestelijke afkomst en betekenis heeft.

Ook de Ster van Bethlehem is voor wetenschappers gelukkig een reden om verder te kijken dan de neus soms lang is. Wie van goede wil is, zal er zijn voordeel mee kunnen doen. Welk kwaad kan het, om op reis te gaan bij licht van een ster naar meer licht, waardoor de reis gemakkelijker en hoopvoller wordt!  • Comments(0)//blog.inner-art.info/#post4